הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018

הוראות מס הכנסה לניהול פנקסי חשבונות בשילוב עם תקנות מס ערך מוסף, כללי מס הכנסה, צו מס הכנסה וריכוז ההוראות לניהול פנקסים לרבות הסבר לשימוש בטבלאות, לוחות ריכוזו סיווג עני הכלכלה לפי התוספות להוראות ניהול ספרים