חבק מס הכנסה

חבק מס הכנסה כרוך בשני אוגדנים מהודרים הכוללים פרשנות לסעיפי הפקודה ותקנותיה, כולל דוגמאות והבהרות מהפסיקה. הקובץ משמש מקור לעמדה הרשמית של שלטונות המס ומהווה כלי הכרחי בכל צעד של תכנון מס או פרשנות מצב קיים. קובץ נערך על ידי בכירי רשות המיסים, בסיוע משפטנים ואנשי מקצוע באגף מס הכנסה.