סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי

כותרת משנית: יואל פרייליך, עו"ד

סעדים זמניים ומיידיים (צווי מניעה זמניים ואחרים) הנם כלים חשובים ורבי השפעה על הסכסוך העסקי והמסחרי. לעיתים ההחלטה בסעד זמני עשויה להכריע את הכף בסכסוך. הספר הינו מדריך ראשון מסוגו, מציג את החוק והפסיקה הנוהגים בתחום הסעדים הזמניים והמיידיים, בתחומי המשפט העסקי והמסחרי. הספר מנתח את חשיבותם והשפעתם של סעדים אלו על הסכסוך העסקי ואת המבחנים הכלליים למתן סעדים אלו. קיימת בספר סקירה נרחבת של האופן שבו מיושמים סעדים אלו בסכסוכים עסקיים אופיניים כגון: • סכסוכי שליטה בחברות, זכויות בעלי מניות וניירות ערך • סכסוכים מסחריים וחוזיים • קניין רוחני וסודות מסחריים ומכרזים • כמו כן עוסק הספר בסעדים זמניים ומיידיים בהליכי חדלות פירעון של חברות, לרבות מינוי בעלי תפקיד זמניים וצו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות. על המחבר - עו"ד יואל פרייליך- שותף וראש מחלקת הליטיגציה במשרד גיסין ושות'. המידע שנאסף בספר מבוסס על הניסיון המעשי שהמחבר צבר בהתדיינויות בפני ערכאות בתי המשפט, ועל מחקר של החוק והפסיקה. הספר יצא לאור במאי 2013 והוא מכיל כ-667 עמודים בכריכה קשה ומהודרת.