ערכת לימוד לחשבי שכר בכירים

כותרת משנית: ארבעה ספרי חקיקה ושני ספרי לימוד ותרגול

מועד פירסום: ספטמבר 2020

ספרי החקיקה לקורס חשבי שכר בכירים: הספרים ערוכים על ידי אנשי המקצוע של הוצאות רונן, המובילה בתחום דיני המיסוי מזה כ-30 שנה, ובנויים לפי תכניות הלימוד של לשכת רואי החשבון בישראל: כרך א: דיני ביטוח לאומי; כרך ב: דיני עבודה; כרך ג: מיסוי השכר; כרך ד: טפסים, חוזרים ומפתח נושאים מפורט. הספרים כוללים הדגשות של הסעיפים המרכזיים ומדבקות לסימון הפרקים (דגלונים). ספרי לימוד ותרגול לקורס חשבי שכר בכירים: שני ספרים, ערוכים על ידי צוות "קול המס" - עורכי דין, יועצי מס וחשבי שכר בכירים: ספר לימוד ותרגול, המביא את תמציות הנושאים הנלמדים, כאשר בכל נושא מוצגות שאלות שנלקחו מתוך מבחני הלשכה והפתרונות (כ-500 שאלות). ספר מבחנים ופתרונות - 10 מבחנים מלאים של לשכת רואי החשבון, מותאמים לנתוני 2020, כולל תשובות מפורטות.