קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017

קווי הנחייה כלכליים לבחינת סבירות הכנסה לשנת 2017 החטיבה לתכנון וכלכלה - רשות המסים • מידע על הנתונים הכלכליים והעסקיים הבסיסיים לגבי 144 ענפים כלכליים ועסקים במשק, המתבסס על מחקרים חדשים שנערכו על ידי המחלקה הכלכלית של רשות המסים. • המידע כולל את תיאור הענף, סוגי חומרים עיקריים, תהליכי ייצור, פדיון, תצרוכת חומרים ופחת, הכנסה גולמית לעובד - לפי העניין. • בספר נכללים עסקים חדשים, למשל חנויות סלולר, בניית אתרי אינטרנט ועוד, וכן טבלאות הוצאות מחיה לשנת 2014 לצורך חישוב הפרשי הון. הנתונים הענפיים מאפשרים לבחון את סבירות ההכנסה המדווחת על ידי שימוש במדדים ובחתכים המומלצים בכל ענף, בהתאם לאופיו. קווי ההנחיה משמשים בסיס לשומות לפי מיטב השפיטה ומצוטטים בפסקי דין רבים.