קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2020

קר"ן א: פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים קובץ החקיקה כולל: • פקודת מס הכנסה. • חוק התיאומים בשל אינפלציה. • חוקי העידוד (השקעות הון, תעשייה, השכרה, חקלאות ועוד). • חוקים שונים (גבייה, קנסות, מס מעסיקים וכו'). • מפתח א-ב נרחב לכל המושגים וטבלאות עזר, כולל סכומים מעודכנים. קובץ חקיקה מעודכן יוצא לאור בתחילת כל שנה