חדשות
קבלה חלקית של ערעור על החלטת מנהל מע"מ לרשום את המערער כ"עוסק מורשה" לפי סעיף 54 לחוק, בשל פעילותו בתחום המקרקעין
12.04.2021
חיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המדינה, אם יידחה ערעורה על פסילת פנקסיה, ובכפל מס בגין קיזוז חשבוניות שלא כדין
11.04.2021
לא אושרה תובענה ייצוגית בעניין הטלת קנסות גרעון מכוח סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין
07.04.2021
לא אושרה תובענה ייצוגית בעניין השבת כספי מיסים ששולמו בגין יבוא יאכטה
07.04.2021
90 ימי מאסר בגין אי הגשת דו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ
06.04.2021
1 - 12 מתוך 27 תוצאות
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש