חדשות
דחיית בקשה לביטול פסק דין שניתן בערעור על שומה, מחמת אי תשלום אגרה
12.05.2021
דחיית ערעור של חברה המספקת כ"א לחברות בנייה, על פסילת ספריה והטלת כפל קנס, עקב ניכוי מס תשומות לפי חשבוניות שהוצאו שלא כדין
11.05.2021
דחיית ערעורי מס על שומות, בכפוף לתיקונן; דיון בזכות הטיעון בהליכי שומה, בנטלי הראיה, ובהפרת זכות השימוע
10.05.2021
דחיית ערעור על הטלת כפל מס מכח סעיף 50(א) לחוק מע"מ, בעקבות הרשעה בהליך פלילי שעניינו הוצאת חשבוניות שלא כדין
09.05.2021
אישור גבייה על חשבון חוב מס של חברה חייבת, המצויה בשליטתו המלאה של המערער
06.05.2021
13 - 24 מתוך 44 תוצאות
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש