חדשות
דחיית ערעורים על שומות בצו שנקבעו לחברת ביטוח וחיובה במס רווח מכוח הוראות סעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, בגין דיבידנד שקיבלה ולא כללה בדיווחיה
22.08.2019
דחיית ערעור על אי נכונותו של מנהל מס ערך מוסף להפחית את סכום כפל המס מכוח סמכותו לפי סעיף 100 לחוק, למעט הפחתת שליש ממרכיב הכפל בלבד בשל מצב רפואי
19.08.2019
החלטה בעניין התרת הזדמנות לטעון כנגד הטלת כפל מס מלא וסירובו של מנהל מע"מ להפחיתו מכוח סעיף 100 לחוק; בפסק הדין הפלילי הוכחו יסודותיו של סעיף 50(א) לחוק
19.08.2019
דחיית ערעורים של חברות בניה על שומות לפי מיטב השפיטה לפיהן דרשו מס תשומות על פי חשבוניות שאינן תקינות ולא הוכיחו כי החשבוניות הוצאו כדין
18.08.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש