חדשות
דחיית ערעור של חברת בנייה, על פסילת ספריה, כפל מס תשומות וקנס שהוטל עליה, מחמת חשבוניות לא חוקיות
26.12.2021
קבלת בקשה של חברה, לעיכוב ביצוע של החלטת מנהל מע"מ, לבטל את רישומה כעוסק, עד להכרעה בערעור שהגישה
22.12.2021
קבלת בקשה לעיון בתיק בית המשפט, שעניינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים, שהגישו מי שאינם צד להליך
14.12.2021
דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור נקיטת הליכי ביצוע פסק דין, שדחה ערעורי מס לביטול שומות
13.12.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש