חדשות
עבודות שירות בגין אי-הגשת דו"חות הכנסה שנתיים ודו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ במועד, ואי תשלום המס הנובע מהם
28.07.2022
דחיית בקשה לגילוי ועיון במסמכים, בטענה לאפלייה, במסגרת דחיית בקשתה של העוררת לשינוי סיווגה מ"עוסק מורשה" ל"מוסד כספי", מול בתי מרקחת של קופ"ח שסווגו כמלכ"ר
25.07.2022
מנהל חברות לקבלנות בניין שהורשע בעבירות של שימוש בחשבוניות כוזבות, נדון ל-11 חודשי מאסר בפועל וקנס
24.07.2022
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש