חדשות
דחיית ערר על החלטת המנהל בהשגה בנוגע לעסקת מכר של נכס שירשו העוררות, תוך דחיית טענת ההסתמכות שלהן על אישור מס שהונפק בטעות
06.06.2022
דחיית ערר על שומת מס רכישה שהוצאה לחברה, שהיא בגדר "גורם מארגן" של "קבוצת רכישה", שרכש עבור עצמו חלק מהזכויות במקרקעין יחד עם חברי קבוצת הרכישה
06.06.2022
קבלת ערעורו של פקיד השומה וקביעה, כי אין להתיר לנישום המשיב לנכות את סכום החילוט מהמס שהוטל על הכנסתו החייבת
29.05.2022
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש