חדשות
כיצד יש לנכות משכר העבודה ששולם לניזוק על ידי המיטיב את דמי הפגיעה שקיבל המיטיב מהמוסד לביטוח לאומי:  ברוטו או  בערכי נטו לאחר ניכוי מס הכנסה?
19.11.2017
מחיקת תביעה למתן סעד הצהרתי, לפיו על רשות המיסים להחיל על החברה המבקשת, הסדר גבייה שהוחל על נישומים אחרים . זאת, מחמת העדר סמכות עניינית. לא מדובר בשאלה של פרשנות סעיף 192 לפקודה, אלא בטענה כי שיקול הדעת המנהלי הופעל באופן שגוי. על החברה לנהל תקיפה ישירה בבג"ץ
16.11.2017
דחיית בקשה למתן צו לגילוי מידע ונתונים באשר אין למידע המבוקש רלוונטיות לטענה אותה העלה המבקש
16.11.2017
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש