חדשות
ביטול חבות במסי יבוא שהושתו על התובעת עקב הכנסת ספינה למדינת ישראל
28.01.2020
הטבת המס הגלומה בסעיף 94ב לפקודה נועדה לחברות ישראליות הכפופות למשטר המס בישראל, ואינה חלה מקום שנמכרות מניות של חברה זרה המוחזקות בידי חברה ישראלית
27.01.2020
חיוב במע"מ על עסקה של מכירת זכויות במקרקעין לצורך ביצוע מיזם בנייה שלא יצא אל הפועל
26.01.2020
ביטול רישומה של חברה כ"עוסק" משלא הוכיחה פעילות עסקית אמיתית בתחום הדלק והיוותה פלטפורמה להפצת חשבוניות פיקטיביות
23.01.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש