חדשות
דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטת מנהל מע"מ לסגור את תיק העוסק של המערערת, מחשש לפעילות בלתי חוקית של הפצה וניכוי חשבוניות שלא כדין
22.05.2019
דחיית ערעור על חיוב המערער במס על רווח שהפיק ממכירת ביטקוין, בהיותו רווח הון ממכירת "נכס", ודחיית טענתו לסיווג הביטקוין כ"מטבע" לעניין סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה
22.05.2019
דחיית בקשה לביטול פסק דין בעניין דחיית השגה על שומת תשומות, שניתן בהעדר, משהמבקש לא עדכן את בית המשפט הדן בערעורי מס, כי הוא פתח בהליכי פשיטת רגל
22.05.2019
24 חודשי מאסר נגזרו על בעלי חברה בתחום הבניין בגין ניכוי תשומות בסכום של למעלה מ-17 מליון ש"ח ובמסגרת הסדר טיעון
21.05.2019
  10 חודשי מאסר נגזרו על בעל חברת נקיון בגין חשבוניות מס תשומה כוזבות בסך של למעלה מ-1,600,000 ש"ח
21.05.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש