חדשות
דחיית בקשה להבהרה לצורך יישום פסק דין שקבע את מועד התרחשות אירוע המס ההוני, מאחר שלא מתקיימים החריגים לעקרון סופיות פסק הדין
10.10.2019
זימון 27 יהלומנים לעדות מטעם החברה המערערת על שומות המס, רק לאחר שימוש בסמכויותיו וגיבוש עמדתו של פקיד השומה
10.10.2019
אי-התרת ניכוי תשומות בגין רכישת תלושים לארוחות לעובדים לאור תקנה 15א לתקנות מע"מ ; אי-ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכבים פרטיים מחברות השכרה לאור תקנה 14 לתקנות
10.10.2019
דחיית בקשה שהגישה חברה לחייב את מנהל מע"מ בגילוי מסמכים שעשויים לתמוך בטענתה בערעור על אפליה
07.10.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש