חדשות
דחיית עתירה לקיום דיון נוסף בעניין הקביעה כי המבקשות - חברות שבבעלותן מרכזי קניות - הן איגודי מקרקעין ולכן עסקה למכירת מניותיהן במרכזי הקניות חייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין
23.9.2018
13 חודשי מאסר בגין עבירות, בהן: אי ניהול פנקסי חשבונות והשמטת הכנסות מדו"ח
20.9.2018
דחיית בקשה להארכת מועד לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין
20.9.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש