חדשות
דחיית ערעורים של יורשים על שומות שנקבעו להם ודחיית בקשתם לקזז מהכנסותיהם הפסדים מעסק והפסדי הון שהיו למנוח
20.01.2020
קבלת ערעור בעניין חישוב הריבית הסטטוטורית הנתבעת על ידי רשויות המס מחייב חדל פרעון – תחושב לפי סעיף 134(א) לפקודה
20.01.2020
18 חודשי מאסר למנהל חברת הנדסה בגין ניכוי מס תשומות שלא כדין על פי חשבוניות כוזבות בסך של למעלה משני מליון שקלים
19.01.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש