חדשות
הקניית נכס מקרקעין לנאמן ללא תמורה אינה בגדר "מכירה", הן לעניין מס השבח והן לעניין מס הרכישה, ומועד אירוע המס יידחה למועד החלוקה בפועל או במכירה
31.07.2019
ישומו של סעיף 19(א)(6) לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע
30.07.2019
חיוב המערער במע"מ בגין מכירת נכס מקרקעין בתוקף תפקידו ככונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל
29.07.2019
דחיית בקשתה של חברת החזקות הנסחרת בבורסה, למחוק טענה חלופית שהעלה פקיד השומה במסגרת הודעה המפרשת את נימוקי השומה, לגבי קיומה של עסקה מלאכותית
24.07.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש