חדשות
דחיית ערעור של עוסק בעבודות חשמל ושמאות רכב, על שומת עסקאות ופסילת ספריו, שחלקם נשרפו בדליקה
09.02.2020
דחיית ערעורי חברות על חיובן בהיטל העסקת עובדים זרים לפי סעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, בטענה כי החיוב סותר סעיפי אי הפליה באמנות למניעת מיסי כפל
05.02.2020
דחיית ערעורה של חברה העוסקת בתחום שילוט וסימון כבישים, על חיובה בכפל מס, בשל ניכוי מס תשומות שלא כדין, פסילת ספרים וחיובה בקנס פסילה
04.02.2020
עיון במסמכים הנמצאים בידי האגף למיסוי מקרקעין
03.02.2020
דחיית ערעורה של עמותה המפעילה מוסדות חינוך ובמקביל משכירה מבנים בשכונת שועפט על מיסוי הכנסותיה ודחיית טענתה לפטור ממס כמוסד ציבורי כהגדרת סעיף 9(2)(ב) לפקודה
03.02.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש