חדשות
16 חודשי מאסר נגזרו במסגרת הסדר טיעון על אמה של בר רפאלי בגין הרשעה בעבירות לפי סעיפים 220(5), (1) ו-217 לפקודת מס הכנסה
14.09.2020
תשלום מע"מ "המגולגל" על לווה בעסקה למתן אשראי, הוא חלק מהתמורה ולכן כלול בריבית כהגדרתה בחוק הריבית
14.09.2020
דחיית ערעור על פסילת ספרים מחמת אי רישום תקבול
06.09.2020
החלת סעיף 353א לחוק החברות בערעורי מס - חיוב החברה המערערת בהפקדת ערובה בסך 70,000ש"ח להבטחת הוצאות המשיב
06.09.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש