חדשות
דחיית ערעורים של עוסק ברכש ומכר זהב על החלטת מנהל מע"מ להטיל עליו כפל מס תשומות ולפסול את ספריו, וקבלת ערעורו על הטלת כפל מס עסקאות
22.06.2022
דחיית ערעור על שומות והחלטות של מנהל מע"מ, שניתנו בעקבות ניכוי מס תשומות על פי חשבוניות שהוצאו שלא כדין
16.06.2022
דחיית בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על שומה, בהעדר סיבה מספקת לאי הגשת הערעור במועד, ולהגשת הבקשה בעיתוי כה מאוחר, וללא סיכויי ערעור גבוהים
16.06.2022
14 חודשי מאסר בגין שלוש עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כדין, במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס בנסיבות מחמירות, בסך למעלה משני מיליון ש"ח
16.06.2022
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש