חדשות
חיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות, אם יידחה ערעורה על חיובה בכפל מס בגין ניכוי מס תשומות לפי חשבוניות שהוצאו שלא כדין
27.05.2021
גידול הון בלתי מוסבר - דחיית ערעור על החלטת פקיד השומה בצו לפי סעיף 152(ב) לפקודה, בהעדר הסבר; ייחוסו לשנים הפתוחות;הגדלת שיעורי המס וחיוב בקנס גירעון
24.05.2021
הארכת מועד והפחתת סכום ערובה להבטחת ערעורים בעניין תביעות חוב של רשות המסים נגד המערער
23.05.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש