חדשות
30 חודשי מאסר הוטלו על מנהלן של חברות בנייה, נעדר עבר פלילי, בגין אי הגשת דו"חות מס הכנסה ואי תשלום מס שנוכה
05.06.2024
דחיית בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ בגין שומות מס רכישה במחלוקת, בהליכי גבייה - לא הוגשו השגות במועד ולא ניתנו בטוחות ראויות
03.06.2024
חובות לרשויות המס שנוצרו במרמה, אינם ברי הפטר
03.06.2024
עבודות שירות בגין עבירות על חוק מס ערך מוסף - מכירת טובין ומאפים ללא דיווח
03.06.2024
עבודות שירות נגזרו על עובדת בעמותה שהפיקה תלושי שכר לעובדים פיקטיביים בהוראת יו"ר העמותה
03.06.2024
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש