חדשות
דחיית ערר בעניין מענק להוצאות קבועות עבור חודשים מאי-יוני 2020, בהתאם להוראות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש), כאשר הירידה במחזור העסקאות של העוררת אינה בשיעור העולה על 40% מהעסקאות.
18.05.2021
דחיית ערר בעניין מענק השתתפות בהוצאות קבועות של בעלת נכס שויתרה על דמי שכירות, כאשר לא עמדה בנטל להסביר הן את התשתית הכלכלית של העסקה עם השוכרת בעלת העניין, והן את הכדאיות העסקית של הפחתת העסקאות עם בעלת העניין בעקבות ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה.
18.05.2021
  דחיית ערררים בעניין מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי- יוני 2020, כאשר העוררת לא עמדה בנטל להוכחת קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזורי העסקאות לבין ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש.
18.05.2021
קבלת ערר בעניין מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה,  שיחושב בהתייחס לתקופת הבסיס כממוצע דו חודשי בהתאם למחזורי שנת 2019
18.05.2021
דחיית ערר בעניין בקשה לקבלת מענק להוצאות קבועות עבור חודשים מרץ-אפריל 2020, עקב ירידת העסקאות שהיא בשיעור 24.8% - בחוק נקבעו תנאי סף ברורים, של 25% - עיגול מידות וסכומים מצריך קביעת נורמה אחידה לשם מניעת שרירות, אי שוויון ויצירת וודאות בין מבקשי המענקים
18.05.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש