חדשות
חיוב רשות המסים להשיב מס שבח שנגבה ביתר, למוכרי דירות שהושכרו לפי מסלול פטור מלא, בשל ניכוי פחת על הדירות, שלא כדין
27.05.2024
דחיית ערעור שהגיש מנהל חברה, על צווים ושומות מס הכנסה שהוצאו בגין משיכות כספים שמשך מקופת החברה, המצויה כיום בהליך פירוק
27.05.2024
ביטול הודעת מנהל מיסוי מקרקעין על תיקון שומה וביטול שומה - בהעדר סמכות לכך במהלך דיון בערר
23.05.2024
ניהול עסק הסעות של שבח"ים ומכירת כבשים - דחיית ערעורים על הטלת קנס בגין אי ניהול ספרים לפי חוק מע"מ ועל החלטה בהשגה של פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה
23.05.2024
1 - 12 מתוך 14441 תוצאות
תאריך מקום פרסום איזכורים
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש