חדשות
18 שנות מאסר נגזרו על בעל עסק לשיווק משקאות ועסק של עבודות גבס ושיפוצים, בגין ניכוי מס תשומות שלא כדין
18.10.2021
קבלת בקשה לעיון בתיק על ידי מי שאינו צד לו, הרלבנטי לבירור זכויותיו בעזבון, כאשר רשות הצדדים היא אחד הצדדים לו וסעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין אינו רלבנטי לגביו
18.10.2021
דחיית בקשה לעיון בחומר חשבונאי ושומות המצויים אצל רשות המיסים, תוך קביעה כי אינו נוגע להליך הפלילי המתנהל נגד הנאשמים, וחשיפתו כרוכה בפגיעה בפרטיות ובאינטרסים מוגנים של מי שאינו צד להליך
18.10.2021
מחיקת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד רשות המיסים בטענה שהיא נוהגת בניגוד לדין, בכך שהיא מתנה קיזוז מס במקור מהמס השנתי שהנישומים נדרשים לשלם, בהמצאתם של אישורי ניכוי מס במקור
17.10.2021
דחיית ערעור על שומות מס הכנסה שהוצאו לאסיר - מיסוי ההכנסות הנוספות מעבר להכנסות בגינן הורשע, שהופקו במועדוני הימורים בלתי-חוקיים
14.10.2021
1 - 12 מתוך 13557 תוצאות
תאריך מקום פרסום איזכורים
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש