חדשות
דחיית ערעור על שומת הפרש הון בלתי מוסבר
20.01.2019
דחיית ערעורה של חברה, על סרובו של מנהל מע"מ להכיר בזכותה לקבל החזר בגין חובות אבודים שנוצרו לה לטענתה, בהעדר הוכחה ולאור המבנה הארגוני שלה
20.1.2019
חיוב באגרת משפט בעררי מיסוי מקרקעין בהתאם למספר העוררים ולשומות שהוצאו
17.1.2019
קבלת ערעור המדינה בעניין גובה הקנס שהוטל על מנהל חברה לעבודות בניין, בגין ניכוי מס תשומות ללא מסמך, והשתת קנס ממשי בגובה 150,000ש"ח; אי התערבות בעניין המאסר שנגזר ל-6 חודשי עבודות שירות
17.1.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש