חדשות
דיון חוזר בערעור על שומות בצו - הפרת הסכם מחייב בעניין מיסוי העברת מניות למערער והחזקת מניות בנאמנות ; תוצאת מס זהה ; הפחתה מההכנסה החייבת, והוספת הכנסה רעיונית מדיבידנד
19.02.2020
דיון בפרשנות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה בעניין הקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן - מיסוי במועד מימוש ההקצאה, במסגרת דחיית תביעתו של עובד להצהיר כי הוא בעל מניות וזכויות
19.02.2020
דחיית ערעור על שומת מס הכנסה שנקבעה לחברת משאבי אנוש, תוך דיון בסוגיות: זקיפת שווי הטבות לעובדים זרים, בגין ביטוח רפואי, דיור ונלוות, סיווג שכר כפיצויי פיטורים, חיוב בהיטל עובדים זרים
17.02.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש