חדשות
דחיית ערעור תוך החלת סעיף 100א לפקודה הקובע את המועדים הרלוונטיים לחישוב המס במקרה של ניתוק קשר התושבות ואת נוסחת החישוב הליניארי
13.11.2019
5 חודשי עבודות שירות חלף קנס שלא שולם, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ועבירות על פקודת מס הכנסה
13.11.2019
4 חודשי עבודות שירות וקנס למנהל חברת פיצה, בגין אי הגשת דוחות תקופתיים במועד, אי תשלום היטל בגין העסקת עובד זר ואי העברת מס שנוכה במקור
13.11.2019
7 חודשי עבודות שירות וקנס לעובדת במתן שירותי ניקיון באמצעות עובדים, בגין עבירות לפי סעיפים 220(4) ו-218 לפקודת מס הכנסה ועבירות של אי ניכוי דמי ביטוח לעובדים
13.11.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש