חדשות
פרשנות סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין - בטלות צו המורה לצד ג', מנהל מיסוי מקרקעין, למסור למבקשים מסמכים המצויים בתיק מיסוי מקרקעין
01.07.2020
עיכוב ביצוע פס"ד המחייב בתשלום מס שבח בגין עסקה של מכירת מניות באיגוד מקרקעין, כנגד שעבוד הבית
30.06.2020
דחיית עתירה לתשלום שכר טרחה בגין הודעת חדילה של רשות המיסים עקב פנייה מוקדמת טרם הגשת תובענה ייצוגית
30.06.2020
אישור שומת תשומות שהוצאה לחברה ליבוא פלאפונים - אי התרת ניכוי מס תשומות הכלול בחשבוניות שהוצאו שלא כדין
30.06.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש