חדשות
קבלת ערעור פקיד השומה על פסק דין מחוזי וקביעה שאופציות שקיבל קרדיולוג מחברה אשר כיהן בה כדירקטור ימוסו לפי סעיף 3(ט) לפקודה ולא לפי סעיף 2(10) כפי שפסק בית המשפט המחוזי
23.01.2017
קבלת ערעור של חברת נדל"ן, שמכרה בניין ובו דירות מגורים ויחידות מסחריות, וטענה כי מכירת דירות המגורים פטורה ממע"מ בהתאם לסעיף 31(4) לחוק
23.01.2017
פרשנות סעיף 119א לפקודת מס הכנסה ונקיטה בהליכי גבייה בהתחשב בחלוקת דיבידנד
18.01.2017
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש