חדשות
קבלת ערעורה של עמותה על שומות מס הכנסה, בטענה לפטור ממס על דיבידנדים כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה, תוך קביעה שאינה בעלת שליטה בקבוצת עזריאלי לצורך הסעיף
13.09.2021
קבלת בקשה לקיים חקירה נגדית באמצעות היוועדות חזותית, במסגרת הדיונים בערעור על שומה שנקבעה בצו
13.09.2021
סיווגה של זכות במקרקעין שרכש המערער כדירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה, ולא כקרקע, כטענתו ; קבלת הערעור בעניין התשלומים ששילם במסגרת הסכם גישור, אשר אינם מהווים חלק משווי הרכישה
05.09.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש