חדשות
דחיית בקשה לסילוק על הסף של ערר על שומה שהוגש מטעם המשיב, בהיעדר פירוט
17.04.2019
אופן ההכרה בנשייה של אגף המכס והמע"מ בגין מס תשומות שנוכה ביתר, עובר לחדלות הפירעון של חברה
16.04.2019
דחיית ערעור על פסילת ספרים בחנות לממכר דגים מחמת אי רישום תקבול
14.04.2019
בקשת מנהל מיסוי מקרקעין לעשות שימוש במסגרת הערר במסמכים שלא דרש ולא עמדו לנגד עיניו בעת מתן ההחלטה בהשגה
14.04.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש