חדשות
הגבלת היקף הערעור בענייני מס - דחיית בקשה להרחבת היקף גוף הערעור והארכת המועד להגשת ערעור מתוקן ולהפקדת ערובה 
03.03.2021
דחיית ערעור בעניין חיוב במע"מ בגין ביטול עסקה
03.03.2021
סיווג פיצוי שקיבל המערער על פי הסכם פשרה עליו חתם עם מעסיקתו לאחר סיום העסקתו, כהכנסת עבודה ולא כהכנסה הונית
02.03.2021
קבלת ערעור ברוב דעות, על גזר דין של 4 שנות מאסר בגין עבירות של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים - הפחתת העונש ל-3 שנות מאסר
28.02.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש