חדשות
אישור גבייה על חשבון חוב מס של חברה חייבת, המצויה בשליטתו המלאה של המערער
06.05.2021
גביית חוב מס בסך למעלה ממאתיים מיליון ש"ח, שמקורו בניכוי חשבוניות מס פיקטיביות
06.05.2021
ייחוס מחילות חוב ליהלומן, לאחר ניתוח יתרות חובה בכרטיסי ספקים ולקוחות חו"ל שבספריו; דיון בטענה כי היה תושב חוזר ותיק בשנות המס ובנושא מקום הפקת ההכנסה ממחילת החוב
05.05.2021
קבלה חלקית של ערעור מס ערך מוסף בעניין הפקדת ערובה, באופן שהערעור יימחק ולא יידחה
05.05.2021
חיוב המערערת בהפקדת ערובה בסך 100,000ש"ח להבטחת הוצאות המשיב בערעור אם יידחה, לאור הנסיבות וסכום המס שבמחלוקת
05.05.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש