חדשות
קבלת ערר על שומת מס רכישה בגין רכישת זכות חכירה לתקופה של כ-12 שנים, כאשר אין בפרסום מדריך לחוכר מטעם העיריה, כדי ליצור זכות המוסיפה שנות חכירה
19.07.2018
דחיית בקשת רשות ערעור על גזר דין של 14 חודשי מאסר בגין עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין
19.7.2018
דחייה מחמת חיסיון, של בקשה לגילוי מסמכים הנוגעים למכירת מניותיו של אחי המערער בחברת מתכות, בטענה להפליה בשומה שהוצאה למערער
19.07.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש