חדשות
דחיית ערעור על חיוב בכפל מס לפי סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף,  עקב הוצאת חשבוניות פיקטיביות.
14.12.2017
התקבלו ערעורי מנהל מיסוי מקרקעין בעניין מיסוי עסקות למכירתם של מרכזי קניות או להעברת זכויות בחברות שבבעלותן מרכזי קניות.
14.12.2017
קבלת בקשה לזמן לעדות את מוסרי ההודעות במסגרת חקירה שנערכה בעניין חשבוניות שנוכו ושהוצאו שלא כדין, שהודעותיהם שימשו את המשיב לצורך הוצאת השומה
12.12.2017
הארכת מעצר, על רקע הגשת כתבי אישום בגין הפצת למעלה מ-2,400חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל מיליארד שקלים
11.12.2017
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש