חדשות
דחיית ערעור על שומת מס הכנסה שהוצאה לעסק בתחום התקנת דלתות פלדה
12.07.2020
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין מסירת הודעה לפי סעיף 16(ג) לחוק מיסוי מקרקעין ולחיוב בקנס אי הצהרה במועד
12.07.2020
חיוב חברה המפעילה מעון ילדים במע"מ בגין כספים שהתקבלו על ידה מהמדינה כחלק משכר הלימוד שנגבה
07.07.2020
דחיית בקשה להארכת מועד להגשת ערר על החלטה לדחיית דרישה לניכוי הוצאות מסויימות מן השבח - שהוגשה באיחור ניכר של למעלה משבעה חודשים ובחוסר תום לב
06.07.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש