חדשות
אין לפצל בין השימוש למגורים לבין זכויות הבנייה ולהסיק מההסדר שבסעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין בעניין הפטור ממס שבח, לעניין מס הרכישה
16.09.2019
מחיקת ערעורה של חברה על החלטת מנהל מע"מ בהשגה בעניין מס תשומות, בטענה כי רשלנותו ואשמו התורם באי גילוי חשבוניות מזוייפות בזמן אמת, מובילה להפחתה בסכום השומה
15.09.2019
דחיית ערעור של עוסק בתחום הדלק, על חיובו במס בשל אי המצאת חשבוניות שבגינן ניכה מס תשומות ; ודחיית טענתו כי דליקה במיכלית כילתה את ספרי הנהלת החשבונות שהיו בה
15.09.2019
קבלת הודעה על ביטול עסקת מכר מקרקעין לאחר חלוף תקופה ארוכה ממועד כריתת הסכם המכר
12.09.2019
תחולתו של סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין על חלוקת נכסים שנקבעה בפסק בוררות
12.09.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש