חדשות
היעדר השפעה לחילוט חלק מהונו של המערער על שומות מס שהוצאו לו
12.08.2020
דחיית בקשה לפסלות שופטת בטענה כי במועד הגשת ההשגה על השומות היא הייתה מנהלת משרד מיסוי מקרקעין תל אביב ובמועד הדיווח על העסקה שימשה כיועצת המשפטית של המשרד
11.08.2020
קבילות של ממצאים ומסקנות של פסק דין פלילי בערעור מס אזרחי; תקינות פתיחת השומות על ידי המשיב
11.08.2020
דחיית ערעור על העונש - 4 חודשי עבודות שירות - שנגזר על מי שניהל חברה שלא דיווחה על הכנסותיה במהלך 4 שנים (מחזורה היה 98 מיליון ש"ח)
11.08.2020
10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל עסק בתחום ההוצאה לאור שניהל פנקסים כפולים והגיש דוחות כוזבים לרשויות המס
11.08.2020
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש