חדשות
מתן רשות למערערים להגיש חוות דעת מומחה להוכחת שווי המוניטין
19.9.2017
דחיית ערעור על שומות מס עסקאות ומס תשומות שהוצאו לחברת השקעות בנדל"ן, לגבי עסקה של מכירת דירות מגורים המיועדות להריסה ליחידים עמם יש לה יחסים מיוחדים והתקשרות מקבילה למתן שירותי בנייה
19.9.2017
מתן רשות לצירוף ראיה, שהיא תיעוד חקירה מצולמת של עד
19.9.2017
דחיית מרבית הערעור שהגישה מסעדת דגים ובשר, לאחר מחלוקת עם פקיד השומה ביחס לאחוז החומר
18.09.2017
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש