חדשות
קבלה חלקית של ערעור על שומות, תוך ביטול שומות וקביעת דו"ח כנחזה שהוגש, בצירוף מכתב לוואי;קביעת מועד מכירת מניות ומחירן לצורך חישוב רווח ההון; וניצול לרעה של הוראות אמנה בשינוי סיווג החברה
20.8.2018
דחיית ערעורים על שומות וקביעה כי הסכמים להעברות כספים וקיזוז הפסדים בין חברות בתחום גיוס כח אדם מהווים עסקה מלאכותית
20.8.2018
קביעת תושבות וקבלת תביעה למתן פסק דין הצהרתי, כי התובע המתגורר בארה"ב אינו תושב ישראל משנת 2009
20.8.2018
קבלת ערעורו של ניצול שואה על החלטת הוועדה וקביעה, כי הוא זכאי לפטור ממס הכנסה בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, וכי יש להביא בחשבון את שיעור נכותו לפי חוק נרדפי הנאצים.
16.08.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש