חדשות
דחיית ערעור על הטלת כפל מס מכח סעיף 50(א) לחוק מע"מ, בעקבות הרשעה בהליך פלילי שעניינו הוצאת חשבוניות שלא כדין
09.05.2021
דחיית תביעה להצהרה על בטלות הסכם שומות ופרשנות סעיף 147(א)(2) לפקודה - מירוץ ההתיישנות נמנה מיום תשלום הכופר
09.05.2021
אישור גבייה על חשבון חוב מס של חברה חייבת, המצויה בשליטתו המלאה של המערער
06.05.2021
גביית חוב מס בסך למעלה ממאתיים מיליון ש"ח, שמקורו בניכוי חשבוניות מס פיקטיביות
06.05.2021
ייחוס מחילות חוב ליהלומן, לאחר ניתוח יתרות חובה בכרטיסי ספקים ולקוחות חו"ל שבספריו; דיון בטענה כי היה תושב חוזר ותיק בשנות המס ובנושא מקום הפקת ההכנסה ממחילת החוב
05.05.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש