חדשות
קבלה חלקית של ערעור על דחיית השגה על שומת מס הכנסה, בעניין ראיית הסכומים שבמחלוקת כשכר עבודה ולא כדיבידנד
21.06.2018
דחיית ערעור על שומת עסקאות, תוך דחיית הטענה כי חל מע"מ בשיעור אפס, מאחר שמהותן של העסקאות הייתה השכרת ציוד לתושב אילת
21.06.2018
הוצאות התדיינות בהליך פלילי, שהוצאו על ידי עצמאי, טרם הקמת החברה, לא יוכרו כהוצאות בייצור הכנסה של החברה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה
21.6.2018
דחיית בקשת רשות ערעור על החלטה להוצאת תצהירו של עד מהתיק, במסגרת דיון בערעור על שומת מס הכנסה
20.6.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש