חדשות
הטלת כפל מס על מנהל ובעל מניות בחברה העוסקת בשיפוצים, בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות
13.06.2021
חישוב ההכנסה החייבת של בעל בתי הימורים בלתי חוקיים - דחיית ערעור מאוחד על שומות מס הכנסה שהוצאו לו
13.06.2021
העדר זכאות לבעל נחלה במושב, לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית שהוציאה לו רשות מקרקעי ישראל בגין תשלום דמי היוון, משאינו עבור שימוש עסקי
10.06.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש