חדשות
דחיית בקשה למשפט חוזר בטענה לפגמים שנפלו בהליך הפלילי שנוהל נגד רו"ח שהורשע בעבירות מס
24.06.2019
מכירת מניות של איגוד מקרקעין החייבת במס
23.06.2019
ביטול חיוב במס וקנסות  בהם חוייב התובע, עקב קביעת שומה חדשה לרכב שייבא ביבוא אישי
23.06.2019
דחיית ערעורים על צווים שהוציא פקיד השומה, תוך דיון בטענתו כי שינוי תחום פעילותה של החברה מהווה עסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה, והשלכתה על הסוגיה של קיזוז ההפסדים בחברה
19.06.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש