חדשות
דחיית בקשה של עוסק במכירת אופניים ותיקונם, לעיכוב ביצוע פס"ד, שעניינו פסילת ספרים והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה
29.11.2021
קבלת בקשה של פקיד השומה להשבת הליך לשלב ההשגה, על מנת לאפשר לו להגדיל שומת מס הכנסה בשל גילויים של נתונים חדשים
28.11.2021
ערעור על שומת עסקאות - סיווג עסקאות שיווק ומכירה של נכסי מקרקעין שביצעה חברה, כפעילות שעלתה כדי "עסק" לצרכי חוק מע"מ
28.11.2021
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש