חדשות
מסחר במטבעות וירטואליים - זיכוי מחמת הספק, מעבירה של הלבנת הון, הרשעה בעבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה בגין העלמת מס
22.02.2024
דחיית בקשה להורות לפקיד השומה לאשר למבקשת פטור מלא מניכוי מס במקור ולהעביר לה ראיות שעל בסיסן בוטל האישור שניתן לה
22.02.2024
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המסים בטענה שגבתה כספים שלא כדין מאת רוכשים של דירות להשקעה
22.02.2024
11 חודשי מאסר נגזרו על מנהל בחברת בנייה שהוציא חשבוניות כוזבות בסך של למעלה מ-5 מליון שקלים
22.02.2024
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש