חדשות
העדר זכאות לשיעורי מס מופחתים ברכישת דירה יחידה - דחיית טענת העוררים להסתמכות על מצג של המנהל, להארכת המועד למכירת דירתם הראשונה, כך שהדירה הנוספת שרכשו היא דירה חלופית
22.05.2022
דחיית ערעורים שעניינם תוספות הכנסה שנקבעו למערער בצווים בסך למעלה מ-40 מיליון שקלים, בשומות המבוססות על הפקדות ומשיכות בחשבונות בנק של חברות בניהולו
18.05.2022
דחיית בקשה למתן צו לגילוי ולעיון במסמכים במסגרת בקשה לבירור יישום ההסדר בסעיף 100א1 לפקודה, ולחשיפת הסכמי שומה שנערכו עם נישומים -  ההסדרים לא יסייעו להוכחת טענת האפליה
18.05.2022
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש