חדשות
חיוב רשות המיסים ביותר מ-10 מיליון שקלים במסגרת תובענה ייצוגית בעניין מנגנון מיסוי הכספים המתקבלים כהחזר דמי ביטוח לאומי - הקבוצה שניזוקה תהיה זכאית להשבה
12.12.2019
קבלת ערעורה של חברת מו"פ על מיסוי עסקה שערכה, תוך קביעה כי "שינוי מודל עסקי", הקטנת או הגדלת סיכונים וסיכויים אינם בהכרח עסקה המגלמת העברת "ערך כלכלי" או "נכס"
11.12.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש