חדשות
החלת פקודת המסים (גביה) למרות חלוף הזמן ולמרות שדרישות התשלום נשלחו על ידי רשות המסים לכתובת שגויה של המערער
18.10.2018
חוק מיסוי מקרקעין קובע פרוצדורה ספציפית לביטול עסקאות במקרקעין ואין לעקוף זאת באמצעות צירוף מנהל מיסוי מקרקעין להליך הביטול
18.10.2018
דחיית בקשה לפסילת השופטת מלשבת כיו"ר ועדת מיסוי מקרקעין ת"א
18.10.2018
קבלת תביעה נגד אגף המכס בעניין סיווג מערכת תקשורת חזותית
18.10.2018
שכ"ט וגמול לתובע וב"כ בתובענה ייצוגית בעניין חישוב שגוי של קנסות שהוטלו מכוח חוק מיסוי מקרקעין
17.10.2018
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש