חדשות
מחיקת בקשה לסעד הצהרתי לתקיפת העמדה המקצועית של רשויות המס, כאשר הדרך היא במסגרת דיני המס
13.02.2019
דחיית ערעורים על צווים שהוצאו למערערת, שהוכרה כנכה בשיעור 97% וביקשה פטור ממס על הכנסות לפי סעיף 59(5)(א) לפקודה, משלא הוכיחה כי מדובר בהכנסה מיגיעה אישית
13.02.2019
דחיית בקשתה של חברה לפסילת שופט מאחר שהביע עמדתו בעניין נשוא הערעור בספר שהיה שותף לחיבורו
13.02.2019
בחר ערך במפתח על מנת להציג את הדף המבוקש