חדשות
9 חודשי עבודות שירות למנהל חברת שליחויות בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות
20.01.2021
קבלת ערעור בעניין הזכות להטבות מס באמצעות סיווג דירה כדירה יחידה, שנרכשה במסגרת זכויות בשלב הקמה, לאחר מכירת דירה קיימת
20.01.2021