חדשות
דחיית בר"ע לעיכוב ביצוע החלטתו של מנהל מע"מ לבטל את רישומה של המבקשת כעוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף
21.11.2019
קבלת ערעור על חיוב במס שבח בגין מכירת נכס שהוגדר על ידי העוררים כדירת מגורים, תוך התייחסות למבחן התכנוני של הדירה ואי-החלת הכלל ש"לא יהא חוטא נשכר"
20.11.2019