כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשתה של חברת החזקות הנסחרת בבורסה, למחוק טענה חלופית שהעלה פקיד השומה במסגרת הודעה המפרשת את נימוקי השומה, לגבי קיומה של עסקה מלאכותית
24.07.2019
עיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור בעניין פטור ממס בהעברת נכס מקרקעין שנטען כי נרכש בנאמנות
23.07.2019
10 חודשי מאסר במקום 15, בגין ניכוי תשומות מס באמצעות חשבוניות פיקטיביות, לאור הסרת המחדל
23.07.2019
במכירת עסק חי כיחידה אחת, לא ניתן לפצל את המכירה לצורכי מס - למכירת הפעילות העסקית לחוד ולמכירת המוניטין הנלווה לה
23.07.2019
אי-הכרה במחילת חובות של בעלי מניות לחברות שבבעלותם כהפסד הון בר-קיזוז
23.07.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור