כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
הפקדת ערובה להבטחת הוצאות מנהל מע"מ המשיב, מכח סעיף 353א לחוק החברות
18.06.2018
הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין ניכוי מס במקור שלא כדין, על-ידי חברת ביטוח, מהפרשי הצמדה וריבית ששילמה למבוטחיה
18.6.2018
דחיית ערעור על החלת סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף, כאשר המערערת היא נעברת שנייה במספר וקביעה כי הסעיף אינו מוגבל לנסיבות של גביית חוב מצד שלישי, בהעברה אחת בלבד
17.6.2018
דחיית ערעורה של חברת הובלות וכח אדם, על הטלת כפל מס תשומות לפי סעיף 50(א1) לחוק מס ערך מוסף וקנס לפי סעיף 95 לחוק, לאחר פסילת פנקסיה.
17.06.2018
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור