כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
חוק מיסוי מקרקעין קובע פרוצדורה ספציפית לביטול עסקאות במקרקעין ואין לעקוף זאת באמצעות צירוף מנהל מיסוי מקרקעין להליך הביטול
21.03.2019
דחיית בקשה לפסילת השופטת מלשבת כיו"ר ועדת מיסוי מקרקעין ת"א
21.03.2019
הפקדת ערובה כתנאי להגשת ערעור על שומת מס מכוח סעיף 353א לחוק החברות
20.03.2019
דחיית ערעור של שומת מס תשומות ופסילת ספריו של עוסק בשיווק דלקים, למעט חשבונית אחת שנכללה בשומה האמורה בטעות
20.03.2019
12 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מנהל חברות לבניין שהגיש דוחות כוזבים למע"מ בגינם ניכה מס תשומות בסך כ-5.5 מיליון ש"ח, ולא דיווח למס הכנסה על הכנסות בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח
20.03.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור