כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
אין לפצל בין השימוש למגורים לבין זכויות הבנייה ולהסיק מההסדר שבסעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין בעניין הפטור ממס שבח, לעניין מס הרכישה
16.09.2019
מחיקת ערעורה של חברה על החלטת מנהל מע"מ בהשגה בעניין מס תשומות, בטענה כי רשלנותו ואשמו התורם באי גילוי חשבוניות מזוייפות בזמן אמת, מובילה להפחתה בסכום השומה
15.09.2019
דחיית ערעור של עוסק בתחום הדלק, על חיובו במס בשל אי המצאת חשבוניות שבגינן ניכה מס תשומות ; ודחיית טענתו כי דליקה במיכלית כילתה את ספרי הנהלת החשבונות שהיו בה
15.09.2019
קבלת הודעה על ביטול עסקת מכר מקרקעין לאחר חלוף תקופה ארוכה ממועד כריתת הסכם המכר
12.09.2019
תחולתו של סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין על חלוקת נכסים שנקבעה בפסק בוררות
12.09.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור