כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
₪ 140.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 300.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעור על חיוב בכפל מס לפי סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף,  עקב הוצאת חשבוניות פיקטיביות.
14.12.2017
התקבלו ערעורי מנהל מיסוי מקרקעין בעניין מיסוי עסקות למכירתם של מרכזי קניות או להעברת זכויות בחברות שבבעלותן מרכזי קניות.
14.12.2017
קבלת בקשה לזמן לעדות את מוסרי ההודעות במסגרת חקירה שנערכה בעניין חשבוניות שנוכו ושהוצאו שלא כדין, שהודעותיהם שימשו את המשיב לצורך הוצאת השומה
12.12.2017
הארכת מעצר, על רקע הגשת כתבי אישום בגין הפצת למעלה מ-2,400חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל מיליארד שקלים
11.12.2017