כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
חיוב חברת עורכי דין שגב במע"מ מלא בגין שכ"ט עו"ד שהתקבל מתושבת חוץ עבור ייעוץ משפטי שניתן לבתה תושבת ישראל
21.02.2019
נטל ההוכחה ונטל הבאת הראיות בהליך בעניין סיווג הסכם למכירת קניין רוחני כהסכם לשינוי מבנה עסקי, תוך שימוש בטענת המלאכותיות לפי סעיף 86 לפקודה
21.02.2019
מתן ארכה להגשת הודעה מטעם ילדי המנוח האם הם מוכנים להתמנות כחליפים למנוח וכנציגי החברות לצורך ניהול ערעורי המס
20.02.2019
קבלת ערעורה של המדינה והטלת עונש של 12 חודשי מאסר במקום 8 על מנהל חברת בנייה בגין עבירות של השמטת הכנסה מדו"ח ופנקסי חשבונות כוזבים לפי סעיפים 220(1) ו-(4) לפקודה
20.02.2019
ייחוס התמורה ממכירת מקרקעין הכוללים דירת מגורים וזכויות בנייה נוספות, בין הדירה שלגביה מגיע חישוב ליניארי מוטב ובין זכויות בנייה נוספות והמגרש, שלגביהם לא מגיעה ההקלה
20.02.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור