כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
קבלת ערעורו של ניצול שואה על החלטת הוועדה וקביעה, כי הוא זכאי לפטור ממס הכנסה בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, וכי יש להביא בחשבון את שיעור נכותו לפי חוק נרדפי הנאצים.
16.08.2018
דחיית בקשה לקיום דיון נוסף בעניין אי התרת זיכוי מיסי חוץ ששולמו על הכנסות שהופקו בארה"ב כנגד המס החל בישראל והתרת הוצאת פחת בין הכנסות מהשכרת דירות מגורים בארה"ב
12.8.2018
42 חודשי מאסר, בגין הרשעה בעבירות, ובהן פעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, במסגרת קבוצה שהנפיקה חשבוניות פיקטיביות תמורת עמלה
12.8.2018
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור