כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעורים בעניין פטור מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים/מנועי הרחקה בענף הסיעוד המוסדי (בתי אבות)
16.01.2019
ביטול אישום שני בעניין השמטת הכנסות מדמי שכירות שהתקבלו מהשכרת שלוש דירות, בשל פגיעה של ממש בזכות להליך הוגן ומטעמים של הגנה מן הצדק
15.1.2019
חיוב באגרת בית משפט בעררי מיסוי מקרקעין בהתאם למספר העוררים ולשומות שהוצאו
15.01.2019
חיוב חברת תיירות בתשלום מע"מ בשיעור רגיל עבור כניסת תיירים לאתרים - פרשנות סעיף 30 (א)(8)(ב)(2) לחוק מע"מ
14.01.2019
חם מהתנור

חידושים ועדכונים לשנת המס 2019

עם סיומה של שנת המס 2018 ותחילתה של שנת המס החדשה, בחרנו להציג את עקרי הדברים שילוו אותנו במהלכה

.