כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשה לתיקון הודעת ערעור ולמעשה להחלפתה, בהיותה כוללת טענות חורגות ושונות מהמקור
14.08.2019
הטלת מס על תקבולים שקיבלה מתאגיד זר, חברה העוסקת בשירותי השמה ותיווך עבודה בין מעסיקים לבין מבקשי עבודה תושבי ישראל, ודחיית טענתה כי חל עליה מע"מ בשיעור אפס
14.08.2019
דחיית ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה שנקבעה לאופה, שהוכר כנכה בשיעור 90% וניהל מספר עסקים, והתבססה על נתונים שהתקבלו במהלך ביקורת בעסק, וחיובו בהוצאות
07.08.2019
דחיית בקשה להארכת מועד להגשת ערר על השגה משנת 94', באמצעות ערעור על דחיית בקשה לתיקון שומה
06.08.2019
החלת הפטור ממס לפי סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין, בגין הענקה והעברה של אופצייה ייחודית, על המחאתו של הסכם לרכישת זכות במקרקעין מחברת נדל"ן לחברי קבוצת רוכשים
04.08.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור