כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשה להבהרה לצורך יישום פסק דין שקבע את מועד התרחשות אירוע המס ההוני, מאחר שלא מתקיימים החריגים לעקרון סופיות פסק הדין
10.10.2019
זימון 27 יהלומנים לעדות מטעם החברה המערערת על שומות המס, רק לאחר שימוש בסמכויותיו וגיבוש עמדתו של פקיד השומה
10.10.2019
אי-התרת ניכוי תשומות בגין רכישת תלושים לארוחות לעובדים לאור תקנה 15א לתקנות מע"מ ; אי-ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכבים פרטיים מחברות השכרה לאור תקנה 14 לתקנות
10.10.2019
דחיית בקשה שהגישה חברה לחייב את מנהל מע"מ בגילוי מסמכים שעשויים לתמוך בטענתה בערעור על אפליה
07.10.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור