כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
קבלת ערעור על פסילת ספרים, תוך התייחסות להיקף שיקול הדעת שעל פקיד השומה להפעיל טרם פסילת ספריו של נישום לפי חוזר מס הכנסה 25/93, והסתפקות במתן אזהרה
18.12.2018
דחיית ערר על החלטת המשיב, כי מבנים שהוקמו ללא היתר במושב ונהרסו לאחר המכירה, אינם זכאים לפטור ממס שבח ; הסכמת המשיב להכיר בדמי הסכמה והוצאות למכירת הנכס
16.12.2018
דחיית ערעור בעניין זקיפת הטבה בגין שווי שימוש ברכב ומיסוי שווי ריבית רעיונית ;והסכמת המשיב לבחינה נוספת של שומות פתוחות ושיעור קנסות
16.12.2018
חם מהתנור

חידושים ועדכונים לשנת המס 2019

עם סיומה של שנת המס 2018 ותחילתה של שנת המס החדשה, בחרנו להציג את עקרי הדברים שילוו אותנו במהלכה

.