כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעור על סילוק על הסף של ערר על החלטת מנהל מס רכוש, בשל איחור בהגשת תביעה לפיצוי בגין נזקים בעקבות מבצע "צוק איתן" ובשל הגשת כפל תביעות
13.12.2018
דחיית ערעורים שהגישו אב ובנו על שומות בצו, בהן הוספו להכנסתם המוצהרת הפרשי הון בלתי מוסברים על בסיס שתי הצהרות הון, בכפוף להקטנת הפרש ההון בגובה הוצאות המחיה
13.12.2018
12 חודשי מאסר בפועל בגין תשע עבירות של השמטת הכנסה מדו"ח במזיד ובכוונה להתחמק ממס לפי סעיף 220(1) ו-(5) לפקודת מס הכנסה, לאחר שנקבע כי הפקדות בחשבון בחו"ל היוו שכר עבודה והכנסה חייבת
12.12.2018
דחיית בקשה של עו"ד המנהלת המיוחדת של חברה בפירוק, לחייב את רשות המיסוי במסירת מסמכים בקשר לזכויותיה במקרקעין של חברה שבבעלות החברה בפירוק, לאור סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין
12.12.2018
6 חודשי עבודות שירות למנהל חברה שעסקה בסחר במוצרי תקשורת, בגין שמונה עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך לפי סעיף 38 ו-117(ב)(5) לחוק מס ערך מוסף
12.12.2018
חם מהתנור

חידושים ועדכונים לשנת המס 2019

עם סיומה של שנת המס 2018 ותחילתה של שנת המס החדשה, בחרנו להציג את עקרי הדברים שילוו אותנו במהלכה

.