כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעורים על שומות בצו שנקבעו לחברת ביטוח וחיובה במס רווח מכוח הוראות סעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, בגין דיבידנד שקיבלה ולא כללה בדיווחיה
22.08.2019
דחיית ערעור על אי נכונותו של מנהל מס ערך מוסף להפחית את סכום כפל המס מכוח סמכותו לפי סעיף 100 לחוק, למעט הפחתת שליש ממרכיב הכפל בלבד בשל מצב רפואי
19.08.2019
החלטה בעניין התרת הזדמנות לטעון כנגד הטלת כפל מס מלא וסירובו של מנהל מע"מ להפחיתו מכוח סעיף 100 לחוק; בפסק הדין הפלילי הוכחו יסודותיו של סעיף 50(א) לחוק
19.08.2019
דחיית ערעורים של חברות בניה על שומות לפי מיטב השפיטה לפיהן דרשו מס תשומות על פי חשבוניות שאינן תקינות ולא הוכיחו כי החשבוניות הוצאו כדין
18.08.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור