"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2020
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2020
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשה לפסלות שופטת בטענה כי במועד הגשת ההשגה על השומות היא הייתה מנהלת משרד מיסוי מקרקעין תל אביב ובמועד הדיווח על העסקה שימשה כיועצת המשפטית של המשרד
11.08.2020
קבילות של ממצאים ומסקנות של פסק דין פלילי בערעור מס אזרחי; תקינות פתיחת השומות על ידי המשיב
11.08.2020
דחיית ערעור על העונש - 4 חודשי עבודות שירות - שנגזר על מי שניהל חברה שלא דיווחה על הכנסותיה במהלך 4 שנים (מחזורה היה 98 מיליון ש"ח)
11.08.2020
10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על בעל עסק בתחום ההוצאה לאור שניהל פנקסים כפולים והגיש דוחות כוזבים לרשויות המס
11.08.2020
10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מי ששימש איש קש של קבוצה עבריינית שביצעה עבירות מס והלבנת הון
11.08.2020

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור