כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
34 חודשי מאסר בגין הוצאת חשבוניות בסך למעלה מ-17 מיליון שקלים, מבלי לשלם את המס הכלול בהן והגשת דו"חות כוזבים
17.4.2018
דחיית בר"ע, על דחיית ערעור על הרשעה וגזר דין של 16 חודשי מאסר בגין עבירות של ניכוי מס תשומות בסך למעלה ממיליון שקלים ללא חשבוניות
17.4.2018
דחיית בר"ע, על דחיית ערעור על הרשעה וגזר דין של 12 חודשי מאסר בגין עבירות של הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסך למעלה מארבעה מיליון שקלים
17.4.2018
תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ"ז - 1987, מהוות כלל משפטי מחייב ולא חזקה הניתנת לסתירה
16.04.2018
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור