כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
9 חודשי עבודות שירות למנהל חברת דפוס בגין עריכת הנהלת חשבונות, מסמכים ורשומות כוזבים, עבירות לפי סעיפים 220(4) ו-(5) לפקודת מס הכנסה
14.11.2019
חיוב חברת השקעות בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה של רשות המיסים בהליך ערעור על החלטה להטיל עליה כפל מס בגין ניכוי מס תשומות שלא כדין
13.11.2019
דחיית בר"ע שהגישו יהלומנים על דחיית בקשתם לקבלת רכיב מערעור מס שהגישו ,או לחלופין לביטול שומה שהוצאה להם ביחס אליו, בטענה לאכיפה בררנית
13.11.2019
דחיית ערעור תוך החלת סעיף 100א לפקודה הקובע את המועדים הרלוונטיים לחישוב המס במקרה של ניתוק קשר התושבות ואת נוסחת החישוב הליניארי
13.11.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור