כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
קבלה חלקית של ערעור על שומות, תוך ביטול שומות וקביעת דו"ח כנחזה שהוגש, בצירוף מכתב לוואי;קביעת מועד מכירת מניות ומחירן לצורך חישוב רווח ההון; וניצול לרעה של הוראות אמנה בשינוי סיווג החברה
20.8.2018
דחיית ערעורים על שומות וקביעה כי הסכמים להעברות כספים וקיזוז הפסדים בין חברות בתחום גיוס כח אדם מהווים עסקה מלאכותית
20.8.2018
קביעת תושבות וקבלת תביעה למתן פסק דין הצהרתי, כי התובע המתגורר בארה"ב אינו תושב ישראל משנת 2009
20.8.2018
קבלת ערעורו של ניצול שואה על החלטת הוועדה וקביעה, כי הוא זכאי לפטור ממס הכנסה בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, וכי יש להביא בחשבון את שיעור נכותו לפי חוק נרדפי הנאצים.
16.08.2018
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור