"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דיון חוזר בערעור על שומות בצו - הפרת הסכם מחייב בעניין מיסוי העברת מניות למערער והחזקת מניות בנאמנות ; תוצאת מס זהה ; הפחתה מההכנסה החייבת, והוספת הכנסה רעיונית מדיבידנד
19.02.2020
דיון בפרשנות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה בעניין הקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן - מיסוי במועד מימוש ההקצאה, במסגרת דחיית תביעתו של עובד להצהיר כי הוא בעל מניות וזכויות
19.02.2020
דחיית ערעור על שומת מס הכנסה שנקבעה לחברת משאבי אנוש, תוך דיון בסוגיות: זקיפת שווי הטבות לעובדים זרים, בגין ביטוח רפואי, דיור ונלוות, סיווג שכר כפיצויי פיטורים, חיוב בהיטל עובדים זרים
17.02.2020

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור