"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
מקרקעין - מאגר אינטרנטי וכתב עת
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
ערכת לימוד לחשבי שכר בכירים
ערכת לימוד לחשבי שכר בכירים
₪ 325.00
חדשות
קבלה חלקית של ערעור על החלטת מנהל מע"מ לרשום את המערער כ"עוסק מורשה" לפי סעיף 54 לחוק, בשל פעילותו בתחום המקרקעין
12.04.2021
חיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המדינה, אם יידחה ערעורה על פסילת פנקסיה, ובכפל מס בגין קיזוז חשבוניות שלא כדין
11.04.2021
לא אושרה תובענה ייצוגית בעניין הטלת קנסות גרעון מכוח סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין
07.04.2021
לא אושרה תובענה ייצוגית בעניין השבת כספי מיסים ששולמו בגין יבוא יאכטה
07.04.2021
90 ימי מאסר בגין אי הגשת דו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ
06.04.2021

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור