"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעורים של עוסק ברכש ומכר זהב על החלטת מנהל מע"מ להטיל עליו כפל מס תשומות ולפסול את ספריו, וקבלת ערעורו על הטלת כפל מס עסקאות
22.06.2022
דחיית ערעור על שומות והחלטות של מנהל מע"מ, שניתנו בעקבות ניכוי מס תשומות על פי חשבוניות שהוצאו שלא כדין
16.06.2022
דחיית בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על שומה, בהעדר סיבה מספקת לאי הגשת הערעור במועד, ולהגשת הבקשה בעיתוי כה מאוחר, וללא סיכויי ערעור גבוהים
16.06.2022
14 חודשי מאסר בגין שלוש עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כדין, במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס בנסיבות מחמירות, בסך למעלה משני מיליון ש"ח
16.06.2022

מאמרים משפיעים

קר"ן ב' לשנת 2022

יצא לאור

קובץ תקנות מס הכנסה, הכולל את תקנות מס הכנסה (לפי נושאים), הוראות ניהול ספרים, תקנות מתוקף חוקי העידוד ודינים אחרים, מעודכן ליום 1 בפברואר 2022. הספר זמין לרכישה בחנות באתר זה.

קר"ן א' לשנת 2022

יצא לאור!

פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים  חוקי עידוד  חקיקה נלווית במיסים  חוקי מס לתקופת הקורונה  צמצום השימוש במזומן; טבלאות סכומים, מפתח נושאים, רשימות עזר    ניתן להזמין את הספר בחנות באתר זה.