כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
הפקדת ערובה כתנאי להגשת ערעור על שומת מס מכוח סעיף 353א לחוק החברות
20.03.2019
זיכוי של בעלי מניות בעסק מסוג סופרמרקט, מעבירות של השמטת הכנסה מדו"ח לפי סעיף 220(1) לפקודה והרשעתם בעבירות של הכנה וקיום של רשומות כוזבות לפי סעיף 220(4) לפקודה ושימוש במרמה לפי סעיף 220(5) לפקודה
20.03.2019
דחיית בקשה של עו"ד המנהלת המיוחדת של חברה בפירוק, לחייב את רשות המיסוי במסירת מסמכים בקשר לזכויותיה במקרקעין של חברה שבבעלות החברה בפירוק, לאור סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין
20.03.2019
18 חודשי מאסר בגין עבירות שעניינן מעשי מרמה והטעיה כלפי צדדים שלישיים ורשויות המס ובהן העדר הודעה לפקיד השומה על התחלת עיסוק
20.03.2019
דחיית ערעור על גזר הדין שניתן לבעל חנות למכירת טלפונים סלולריים, שלא דיווח לרשויות המס במועד על פתיחת העסק ולאחר מכן הגיש דוחות כוזבים
20.03.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור