כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2019
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטת מנהל מע"מ לסגור את תיק העוסק של המערערת, מחשש לפעילות בלתי חוקית של הפצה וניכוי חשבוניות שלא כדין
22.05.2019
דחיית ערעור על חיוב המערער במס על רווח שהפיק ממכירת ביטקוין, בהיותו רווח הון ממכירת "נכס", ודחיית טענתו לסיווג הביטקוין כ"מטבע" לעניין סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה
22.05.2019
דחיית בקשה לביטול פסק דין בעניין דחיית השגה על שומת תשומות, שניתן בהעדר, משהמבקש לא עדכן את בית המשפט הדן בערעורי מס, כי הוא פתח בהליכי פשיטת רגל
22.05.2019
24 חודשי מאסר נגזרו על בעלי חברה בתחום הבניין בגין ניכוי תשומות בסכום של למעלה מ-17 מליון ש"ח ובמסגרת הסדר טיעון
21.05.2019
  10 חודשי מאסר נגזרו על בעל חברת נקיון בגין חשבוניות מס תשומה כוזבות בסך של למעלה מ-1,600,000 ש"ח
21.05.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור