כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית בקשה לפסלות מותב, תוך קביעה כי העובדה שמותב זה פסק בעניין אי תקינות חשבוניות בהליכים קודמים בערעור מע"מ, אין משמעותה דעה קדומה בערעור זה שעניינו שומת מס הכנסה
19.02.2019
דחיית תביעה לפיצוי בגין רשלנות מקצועית בייעוץ מס בקשר למכירת מניות של התובעת, שהוגשה כנגד משרד רו"ח ומשרד עו"ד, תוך דיון בהיבטים מורכבים בעלי השלכה בענייני מס
18.02.2019
דחיית תביעה לפיצוי שהגישה בעלת מקרקעין נגד אגף מיסוי מקרקעין בגין רשלנות באי שמירת מסמכי היסוד שעל יסודם נרשמה בעלותה במקרקעין באישורי המס שהונפקו ובוטלו בנימוק שהרישום נעשה בטעות, בהעדר הוכחת ירושה או מתנה ובהעדר תחולת תקנות הארכיונים
18.02.2019
 דחיית ערעורה של חברת בניה על קבלה חלקית של ערעורה על שומות שהוצאו לה ועל פסילת ספריה, בהסתמך על חומר הראיות שכלל הודאות מפורשות בהוצאת חשבוניות פיקטיביות
18.02.2019

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור