כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
דחיית ערעור על שומת הפרש הון בלתי מוסבר
20.01.2019
דחיית ערעורה של חברה, על סרובו של מנהל מע"מ להכיר בזכותה לקבל החזר בגין חובות אבודים שנוצרו לה לטענתה, בהעדר הוכחה ולאור המבנה הארגוני שלה
20.1.2019
חיוב באגרת משפט בעררי מיסוי מקרקעין בהתאם למספר העוררים ולשומות שהוצאו
17.1.2019
קבלת ערעור המדינה בעניין גובה הקנס שהוטל על מנהל חברה לעבודות בניין, בגין ניכוי מס תשומות ללא מסמך, והשתת קנס ממשי בגובה 150,000ש"ח; אי התערבות בעניין המאסר שנגזר ל-6 חודשי עבודות שירות
17.1.2019
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור