"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2020
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
קביעת גמול ושכ"ט בתובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעילה של נקיטה שלא כדין בהליכי גבייה מנהליים
11.08.2022
החזרת תשלומי קנס למבקש, נוכח ביטול גזר הדין - למרות השבת העניין לגזירת עונשו מחדש
11.08.2022
דחיית בקשה לגילוי ועיון במסמכים, בטענה לאפלייה, במסגרת דחיית בקשתה של העוררת לשינוי סיווגה מ"עוסק מורשה" ל"מוסד כספי", מול בתי מרקחת של קופ"ח שסווגו כמלכ"ר
04.08.2022

מאמרים משפיעים

קר"ן ב' לשנת 2022

יצא לאור

קובץ תקנות מס הכנסה, הכולל את תקנות מס הכנסה (לפי נושאים), הוראות ניהול ספרים, תקנות מתוקף חוקי העידוד ודינים אחרים, מעודכן ליום 1 בפברואר 2022. הספר זמין לרכישה בחנות באתר זה.

קר"ן א' לשנת 2022

יצא לאור!

פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים  חוקי עידוד  חקיקה נלווית במיסים  חוקי מס לתקופת הקורונה  צמצום השימוש במזומן; טבלאות סכומים, מפתח נושאים, רשימות עזר    ניתן להזמין את הספר בחנות באתר זה.