"מיסים" - כתב עת רבעוני
"מיסים" - כתב עת רבעוני
₪ 1,585.00
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
מקרקעין - מאגר אינטרנטי
₪ 2,457.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2024
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2024
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 200.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 200.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
מיסוי רווח הון שצמח למערערת, חברה הפועלת בענף שבבי הזיכרון לאחסון נתונים, ממכירת טכנולוגיה לחברה קשורה, תושבת חוץ
15.07.2024
דחיית ערעור על השגה בעניין שומת תשומות, בהעדר זכות לנכות תשומות בגין חשבוניות על ציוד, בעקבות עסקה פטורה ממס עסקאות
15.07.2024

פרסומים חדשים

יום עיון של מומחי מיסים בזום!

מומחי המיסים: עו"ד משה מזרחי עו"ד אלדד נח עו"ד איתן צחור עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא מקיימים ימי עיון בזום שבהם מוצגים נושאי מיסוי אקטואליים וניתוחים של סוגיות מיסוי שונות. אנא עקבו אחר הפרסומים שלנו, לקבלת מידע אודות יום העיון הקרוב.

קר"ן ג' (מיסוי מקרקעין) וקר"ן מע"מ

לשנת 2024

קבצי החקיקה החדשים כוללים את כל התיקונים לשנת 2023 ועדכונים לשנת 2024, כולל החקיקה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ניתן לרכוש את הספרים בחנות באתר זה.

קר"ן א (פקודת מס הכנסה), קר"ן ב (תקנות מס הכנסה)

לשנת 2024

קבצי החקיקה החדשים כוללים את כל התיקונים לשנת 2023 ועדכונים לשנת 2024, כולל החקיקה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. ניתן לרכוש את הספרים בחנות באתר זה.