כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2017
₪ 140.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 1,200.00
חדשות
מתן רשות למערערים להגיש חוות דעת מומחה להוכחת שווי המוניטין
19.9.2017
דחיית ערעור על שומות מס עסקאות ומס תשומות שהוצאו לחברת השקעות בנדל"ן, לגבי עסקה של מכירת דירות מגורים המיועדות להריסה ליחידים עמם יש לה יחסים מיוחדים והתקשרות מקבילה למתן שירותי בנייה
19.9.2017
מתן רשות לצירוף ראיה, שהיא תיעוד חקירה מצולמת של עד
19.9.2017
דחיית מרבית הערעור שהגישה מסעדת דגים ובשר, לאחר מחלוקת עם פקיד השומה ביחס לאחוז החומר
18.09.2017