כתב עת רבעוני - מיסים
כתב עת רבעוני - מיסים
₪ 1,585.00
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
קר"ן א' פקודת מס הכנסה 2018
₪ 140.00
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
הוראות ניהול פנקסי חשבונות 2018
₪ 120.00
חבק מס הכנסה
חבק מס הכנסה
₪ 925.00
 קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2017
₪ 350.00
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
מס הכנסה כרך א' - ד"ר אמנון רפאל
₪ 350.00
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב
₪ 150.00
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
מס ערך מוסף: החוק וההלכה
₪ 500.00
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר
₪ 850.00
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי
₪ 630.00
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב
₪ 999.00
חדשות
החלת פקודת המסים (גביה) למרות חלוף הזמן ולמרות שדרישות התשלום נשלחו על ידי רשות המסים לכתובת שגויה של המערער
18.10.2018
חוק מיסוי מקרקעין קובע פרוצדורה ספציפית לביטול עסקאות במקרקעין ואין לעקוף זאת באמצעות צירוף מנהל מיסוי מקרקעין להליך הביטול
18.10.2018
דחיית בקשה לפסילת השופטת מלשבת כיו"ר ועדת מיסוי מקרקעין ת"א
18.10.2018
קבלת תביעה נגד אגף המכס בעניין סיווג מערכת תקשורת חזותית
18.10.2018
שכ"ט וגמול לתובע וב"כ בתובענה ייצוגית בעניין חישוב שגוי של קנסות שהוטלו מכוח חוק מיסוי מקרקעין
17.10.2018
חם מהתנור

מס הכנסה, כרך ב

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד - אמנון רפאל ושלומי לזר

הספר מטפל בכל בתחומים בהם חלו התפתחויות מרחיקות לכת בתחום המיסוי החל משנת 1987 ועד למועד הוצאת הספר לאור